HoneyLab Teper & Waś


Badania miodu i wosku pszczelego


Wybór analizy pyłkowej

Refundacja kosztów analiz miodu przez KOWR

Refundowana jest kwota na badania z umowy z KOWR, bez wyszczególnienia konkretnych analiz. Oznacza to, że np. gdy w umowie widnieje 1000 zł, to można wykonać, wg naszej oferty, 10 analiz po 100 zł lub 5 po 200 zł.

Zróżnicowanie cen analizy pyłkowej ma związek z różnicami w czasochłonności "identyfikacji odmiany", a "pełną analizą składu gatunkowego pyłku w miodzie". Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że pszczelarze często zlecają wykonanie pełnej analizy pyłkowej nie z potrzeby, ale dlatego, że jest refundacja.

Którą analizę pyłkową zlecić?

W przypadku miodów z własnej pasieki pszczelarz wie, że miód jest dobrej jakości i potwierdzanie tego faktu w badaniach HMF, liczby diastazowej, składu cukrów itd. nie jest konieczne. Podstawową niewiadomą jest pochodzenie wziątku miodowego. W przypadku miodów ciemnych (gdy wykluczymy wziątek z gryki) kluczowe jest badanie przewodności elektrycznej właściwej. W miodach o barwie herbacianej, i jaśniejszych, badanie przewodności mija się z celem, bo jest mało prawdopodobne aby przewodność przekroczyła 0,8 mS/cm (graniczne wymagania dla miodu spadziowego). Jeżeli pszczelarz wie, że, prawdopodobnie, odwirował miód wielokwiatowy, a tak się dzieje podczas kolejnych wirowań w większości pasiek stacjonarnych, to wykonanie pełnej analizy pyłkowej ma tylko walory poznawcze, bo skład pyłku wstępującego na końcu listy, czyli obecnego na poziomie kilku lub ułamka procenta jest w zasadzie bardzo podobny w całej Polsce. Jest to zwykle pyłek mniszka, koniczyny białej i czerwonej, typu macierzanki, chabrów: bławatka, łąkowego, driakiewnika; chwastów z rodziny kapustowatych i wiele innych. Jeżeli pszczelarz zleci nam wykonanie analizy pyłkowej za 100 zł w miodzie oznaczonym jako wielokwiatowy, i analiza pyłkowa to potwierdzi, to w raporcie otrzyma wykaz pyłku, który występuje w miodzie w największych procentach, zwykle jest to 2 do 4 typów pyłku roślin nektarodajnych.

W związku z powyższym, w większości przypadków, zlecenie wykonania analizy pyłkowej – „Identyfikacja odmiany – miód z własnej pasieki (100 zł)” – w zupełności wystarczy, a pszczelarz uzyska potrzebną mu wiedzę na temat źródeł nektaru w miodzie.

„Pełna analiza składu gatunkowego pyłku (200 zł)” – to badanie wykonuje się najczęściej dla miodów, które mogą pochodzić z importu.

Warto tu przypomnieć, że celem analizy pyłkowej miodu jest oszacowanie procentowej zawartości nektaru z poszczególnych roślin nektarodajnych na podstawie procentowego udziału pyłku tych roślin w osadzie miodowym. Pyłek roślin nektarodajnych, który występuje w osadzie miodowym w niskim procencie wiąże się ze znikomym udziałem nektaru tych roślin w badanym miodzie.

W przypadku, gdy pszczelarz podejrzewa, że pozyskał miód odmianowy, to pisze na opakowaniu z próbką, że jest to miód np. lipowy, akacjowy, faceliowy itp. Jeżeli graniczne wymagania dla pyłku tych odmian, po wstępnej ocenie, potwierdzi wynik analizy pyłkowej to, podczas badania, skupiam się na pyłku rośliny dostarczającej miodu odmianowego. Pozostałe typy pyłku traktuje się jako "inne". I tak np. dla miodu lipowego 20% pyłku lipy w osadzie miodowym oznacza, że został przekroczony 50% udział nektaru lipy w miodzie. W pozostałych odmianach interpretacja wyniku jest identyczna, z tym że wymagania dla pyłku przewodniego wynoszą: miód akacjowy - 30% pyłku Robinia, rzepakowy - 45% pyłku Brassica napus, wrzosowy - 45% pyłku Calluna, faceliowy - 45% pyłku Phacelia, gryczany - 45% pyłku Fagopyrum itd. Gdy, mimo deklaracji miodu odmianowego, wynik badania wskaże na miód wielokwiatowy, to w raporcie wymieniony będzie procentowy skład pyłku roślin stanowiących główne źródło nektaru w miodzie (2-4 typów pyłku taksonów dostarczających nektaru).

Podsumowując, w naszej opinii, większy sens ma zbadanie dwukrotnie większej liczby próbek miodu (w raporcie i tak znajdują się dane na temat głównych źródeł wziątku), niż zlecanie pełnej analizy pyłkowej dla połowy próbek, przy niewielkiej użyteczności uzyskanych wyników.